Årsmøtet holdes på Sørvangen torsdag 25. april kl. 19.00.

(forslagfristen utløp 11. april)
 
Program:
Årsmøtesaker i henhold til vedtektene.
Vurderinger omkring sentrale saker for laget.
Visning av bilder fra vårt bildearkiv hvis tiden tillater det. 
 
Enkel bevertning.
Utlodning.
 
Fri entré.
 
Valgkomitéens innstilling og øvrige saksdokumenter er lagt ut på våre medlemssider her.
Du må logge deg inn som medlem for å se dem.