• "Skoger og Konnerud Historielag har som formål å verne om kulturminner, samle muntlige og skriftlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tider, og spre kunnskaper om fortiden i sitt virkeområde. Dette søkes oppnådd bl.a. ved å samle, registrere og restaurere minner av historisk interesse som knytter seg til nærings- og kulturliv, til slekter, gårder og boplasser."

Dette er formålsparagrafen til Skoger om Konnerud Historielag. I denne artikkelen ønsker vi å gi gamle og nye lesere en orientering om hva vi driver med.

Det startet 29. april 1975 med et stiftelsesmøte på Skogvang. Den første oppgaven man kastet seg ut i var å registrere gamle jordbruksredskaper. De ble samlet på gården Mellom-Borge i Skoger hvor vi har bygdesamlingen. Allerede etter fem år følte man at det var utrettet mye og det første heftet kom ut, "Vi ser tilbake", med mye historisk stoff fra tidligere Skoger kommune som Historielaget hadde som sitt område fra starten. Senere ble Åskollen og Tangen etablert om eget historielag. Fra 2005 konsentrerte man arbeidsområdet til bydelene Skoger og Konnerud - og byttet navn til Skoger og Konnerud Historielag.

Det Dramatiske Selskab
Historielaget etablerte allerede i 1979 teatergruppa "Det Dramatiske Selskab". Så godt som hvert eneste år siden har teatergruppa fremført skuespill. De første 20 årene i stor grad historiske spill med Goro Halden som forfatter mens Kai-Roger Olsen har forfattet de siste årenes spill som også har hatt samfunnssatirisk karakter.
En glad gjeng med mer enn 20 amatørskuespillere har gledet mange. Ved framføringer under Rønnehuedagen har det vært mellom 200 og 600 tilskuere på forestillingene.

Bildet forteller historie
Fotogruppa samler og registrerer bilder fra våre to bydeler, og det historiske bildearkivet har nå passert 3.000 bilder (inkusive mange bilder fra våre arrangementer og skuespill gjennom årene). Fotogruppa tar i mot bilder fra alle situasjoner, hendelser og miljøer. De blir digitalisert og lagt ut i vår bildeløsning på Internett. Gruppa stiller seg til disposisjon for foreninger o.a. med hensyn til visning av bilder. Medlemmer kan selv se på bildene via menypunktet "Historiske bilder".

Historielagsnytt
Vårt medlemsblad - Historielagsnytt - er utgitt siden 1982. Bladet kommer ut to ganger i året. I tillegg til at vi formidler aktiviteter i laget, bringer vi reportasjer fra vårt nærmiljø. Vi tar mer enn gjerne i mot tips til stoff - og gode bilder! Bladet er tilgjengelig i elektronisk form via vårt bildearkiv på Internett. Det er alle utgaver fra og med 2008 som ligger der.

Bygdesamlingen
På Mellom-Borge i Skoger har vi vår bygdesamling. Historielaget har i sitt eie nærmere 500 gjenstander fra dagliglivet på landsbygda, inkludert en del jordbruksredskaper fra Skoger. Det store engasjementet er det ikke rundt bygdesamlingen, men vi håper nå å ruste den opp og være mer aktive i å markedsføre den for publikum og ikke minst skoleverket. Vi mener et besøk på bygdesamlingen er interessant læring.

Skjeldrumsaga
Vi har også tatt på oss ansvaret for å bevare saga på Øvre Skjeldrum gård i Skoger. Gjennom dugnadsinnsats og solide støttespillere er det nedlagt en stor dugnadsjobb. 6. september 2015 ble den restaurerte saga åpnet for publikum med et nyinnredet, lite skogbruksmuseum i underetasjen.

Bøker og hefter
Historielaget har i egen regi gitt ut heftene "Vi ser tilbake" som ble publisert ved 5-årsmarkeringen i 1980, og "Folk og fàr". Laget har også gitt ut boka "Vandring langs et vassdrag". I tillegg har vi sikret oss restopplaget av Erik Bjørløw-Larsen og Jo Sellægs praktbok om Konnerudverket.

Heftet omhandler boplasser, stier og veier i gamle Skoger kommune, mens boka er en vandring langs Verkenselva fra Konnerudkollen til golfbanen i Skoger. Alt selges gjennom Historielaget. Vi har en egen sti-og boplasskomitee som driver merking av kjente steder.o.a.

Rønnehue
Boplassen Rønnehue inne på Vestskauen disponeres av Skoger og Konnerud Historielag etter avtale med eieren Selvik Bruk. Plassen er restaurert på dugnad de siste årene, og er nå gjort tilgjenglig for utleie, men kun for voksne medlemmer av historielaget. På Rønnehue arrangerer vi også Rønnehuedagen samme helg som Vestkogjegernes minnedag finner sted ved bautaen på Vestskogen.

Vi arrangerer også historiske vandringer og høstmøte med kulturhistorisk innhold. Skoger og Konnerud Historielag mener å ha et godt tilbud. Noe for deg?